EXOSKELETAL

EXOSKELETAL

In collaboration with EJTECH (Judit Eszter Kárpáti, Esteban de la Torre), performed on SANDBOX festival 2021 Budapest.

A joint performance exploring the body as evolutionary hardware; an operational vessel of sentient architecture designed to interface with its environment. By caressing panpsychism via spatial gestures, the hum of the hybrid emerges beyond the skin. Are we a body, or do we have a body?

 

KONTAKT IMPROVIZÁCIÓ

KONTAKT IMPROVIZÁCIÓ

A kontakt improvizáció egy improvizációs táncforma, amely Steve Paxton nevéhez és egy kisebb, mozgással foglalkozó csoporthoz fűződik, akik a hatvanas évek posztmodern felfogásában kezdték meg közös kutatásukat. Azóta ez a mozgásforma folyamatosan fejlődik, változik, organikus életet él az amatőr és professzionális táncosok világában egyaránt. A kontakt természeténél fogva örök kísérletezés, játék, jelen-lét, testben-lét.

Az általam tartott foglalkozásokon első sorban önmagunkhoz kapcsolódunk: saját testünk érzékeléséből és megismeréséből nyitunk a külvilág felé. Egyszerű, természet adta fókuszokat használunk, úgy, mint a testérzékelés, a látás, a súly érzékelés, a talaj támasza és az érintés. Fókuszainkból olyan táncok születnek, melyekben az érintésen keresztül folyamatos kommunikációt hozunk létre a térrel és partnereinkkel. A kontakt kurzusaim magukban hordozzák a tai-chi, a meditáció, a Body-Mind Centering és a kortárstánc elemeit.

Kontakt improvizáció témakörben tartok zárt csoportos műhelyeket heti rendszerességgel, egy napos workshopokat és több alkalmas kurzusokat is.

 

PARTNERING

PARTNERING

A partnerig erőnlétet, bátorságot és együttműködést fejleszt. Dinamikus, kihívásokkal teli mozgásforma. A technika elsajátításához lendülettel, tolással és húzással dolgozunk és ezek egymásra hatásából keletkező erőket használjuk futásra, gurulásra, ugrásra, vetődésre, repülésre. Konkrét páros gyakorlatokon keresztül tanuljuk a fizikai erők intelligens használatát. Az én partnering tudásom Mészáros Mátétól, Horváth Nórától és Petrovics Sándortól ered, akiktől a Budapest Kortárstánc Főiskolán tanultam.

Az ilyen tematikájú workshopokon koncentráció, koordináció és erőnlét fejlesztő gyakorlatokat használunk bemelegítésre. Ezt követve elsajátítjuk az adott téma technikai hátterét: megtanulunk energiát nyerni a talajból, a lábainkat és karjainkat funkcionálisan használni, a központunkat erőnk központjává tenni. Tanulunk egyénileg és párban futni, ugrani, gurulni, csúszni, vetődni, repülni. Végül az adott alkalommal tanult mozgásokból alkotunk, vagy azokkal szabadon kísérletezve improvizálunk.

Partnering témakörben tíz alkalmas workshopokat tartok, ahol a technikai alapok elsajátítására és az alapokkal való kísérletezésre van lehetőség.

aKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Jelenleg nincs ilyen aktuális esemény.

IMPROVIZÁCIÓ

IMPROVIZÁCIÓ

Az improvizáció olyan táncforma, melyben különböző szabályokra, vagy fókuszokra építkezve formáljuk mozgásunkat, jelenlétünket. A mozgás lehet performatív, vagy teljesen önmagáért való egyaránt. A műfajban számomra inspiráló személyiségek és tanárok, akiknek módszereiből én is építkezem: Hód Adrienn, Bakó Tamás, Dömötör Judit, Karczag Éva, Kálmán Ferenc.

A saját, improvizáció tematikájú workshopjaim két fő eleme a test természet adta mozgási kreativitásának újrafelfedezése, és egy fajta közösségi együttlét megteremtése.

A kurzusokon egyrészt megismerjük testünk anatómiai adottságait és képességeit, másrészt visszakeressük azokat az alapvető mozgásokat, amiket gyerekkorunkban használtunk, csak felnőtté válásunk alatt kikoptak mozgáskultúránkból: tolunk, húzunk, mászunk, ugrunk, vetődünk, gurulunk, csúszunk, futunk, stb… Kísérleti felajánlásaim segítségével a testünk újra rátalál ezekre a természetes mozgásokra. Az újrafelfedezést felnőttként körül öleli a tudatosság, mely segítségével ezekből az mozgásokból gazdag, kreatív mozgáskészlet születhet. Ez minden résztvevő számára más, a személyiségétől és érdeklődésétől függően saját, egyedi és megismételhetetlen megoldásokat teremt.

A test lehetőségeinek felfedezése egy olyan térben zajlik, ahol mind figyelünk egymásra és nincs elvárás azt illetően, hogy szép vagy jó táncokat hozzunk létre. A tánc maga a kísérletezés, a próbálkozás és az ebből kinövő közös játékok. A közösségi együttlét az improvizációs órák fontos eleme, mely lényege, hogy mind az, amit saját magunkban felfedeztünk, a közösségi mozgás elemévé válik és közös kísérletezéssé, közös játékká növi ki magát. Inspirálódunk egymásból és tanulunk egymástól. Az improvizációs foglalkozások egy része a FREE SPACE, ahol a közösség instrukciók nélküli szabad teret kap az improvizáláshoz.

Improvizáció témakörben tartok zárt csoportos műhelyeket heti rendszerességgel és alkalmi mozgásműhelyeket fesztiválokon, rendezvényeken.

TÚRATÁNC

TÚRATÁNC

A Túratánc egy egész napos workshop a természetben. Ezt a fajta mozgásos műhelyt néhány tánc-és természet kedvelő társammal kísérleteztük ki. A műhely megalkotásához inspirálódtam az Erdőfürdő, az Erdőmerülés, a Vipassana meditáció és a kontakt improvizáció módszereiből.

Az esemény során egy előre megtervezett útvonalat járunk be. Az útvonal első szakaszán olyan egyéni, páros és csoportos gyakorlatokat használunk, melyek segítenek felerősíteni érzékelésünket. A látásban, szaglásban, hallásban, ízlelésben, test-érzékelésben, tér-érzékelésben való elmélyülés segít, hogy teljes lényünk jelen legyen a természetben. A túra második felében a természettel való mozgásra kerül a hangsúly.  A létrejött szenzitív test-állapotunkban felfedezzük a természeti képződményeinek anyagait, minőségeit, egyedi struktúráit, kísérletezünk a velük és a társainkkal való mozgás lehetőségeivel. A tánc segítségével újra keressük magunkban az emberek és a természet közötti évezredekre visszanyúló mozgó-áramló kapcsolatot.

Túratánc témakörben kora tavasztól késő őszig szervezek workshopokat.

aKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Jelenleg nincs ilyen aktuális esemény.