INTERSTELLAR SPACES-a whole day contact improvisation dance journey

INTERSTELLAR SPACES-a whole day contact improvisation dance journey

***This course is english friendly. See the description bellow!***

Kedves táncolni vágyók!

November 27-én egy olyan egész napos kontakt improvizáció tematikájú workshopra invitállak titeket, ahol a földi létezés lehetőségeit kitágítva, az univerzumban fellelhető erők és anyagok működésének tulajdonságaiból inspirálódva táncolunk.

A workshop hívó kérdései:
Mi történik, ha elengedjük azt a képet, hogy emberek vagyunk és gázokká, bolygókká, galaxisokká alakulunk?
Milyen élmény olyan térben létezni, ahol nincsen gravitáció, vagy nagyon erős a gravitáció?
Milyen élmény csillagközi léptékben tapasztalni a megszületés-létezés-elmúlás ritmusát?
Milyen a mi belső bolygónk-központunk halmazállapota, sűrűsége, gravitációja?
Hogyan tudunk más bolygókhoz kapcsolódni?
Hogyan tudunk a bolygó kapcsolatokból bolygó csoportokat-galaxisokat létrehozni?

Felvetésem, hogyha az univerzum működéséről mozgási tapasztalás útján tanulunk, abból önmagunkról, a bennünk működő anyagok és energiák működéséről is tanulhatunk.

A műhely a vezetésem alatt, fokozatosan épül fel a nap folyamán. Különböző, játékok, improvizációs felajánlások és kontakt improvizáció tematikájú technikai gyakorlatok segítségével haladunk az űrbéli utazásban, mely fizikai tapasztalás alapú.

Kiknek ajánlom a workshopot?
Olyanoknak, akik valamelyest jártasak a kontakt improvizációban, vagy valamilyen improvizációs táncformában.

Helyszín:
Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház, Műhely Alapítvány: 100-as terem

Ár:
Az egész napos műhely 20.000 forint.
Biztosítani tudok 2 db 50%-os jegyet azok számára, akik szeretnének jönni, de nem tudják kifizetni a workshopot.
Maximum részvételi létszám: 15 fő.

Mit hozz magaddal?
Vizespalackot, kényelmes ruhát, amely eltakarja a térdeid és a vállaid (ebben kényelmes kontaktolni:)
Váltópólót, ha megizzadnál.
A helyszínen öltöző és zuhanyzó található, a közelben bolt és ebéd lehetőség.

A nap menete:
10:30-10:45: megérkezés
10:45-11:00: egyéni ráhangolódás a teremben
11-14:00: workshop
14:00-15:30: ebédszünet és pihenő idő
15:30-19:30: workshop

Jelentkezés:
Facebook üzenetben Lévai Violánál, vagy a violaworks-nél, vagy egy emailt írva a levai.viola@gmail.com címre. Ha még nem ismernénk egymást, írj egy pár mondatot magadról, kontaktos vagy táncos múltadról.
Jelentkezési határidő: november 24.

Bármilyen kérdésed van, írj bátran!

Szerettel várlak,
Viola

***Engilsh***

Dear dancing souls!

On November 27, I recommend an all-day contact improvisation-themed workshop. Here, by expanding the possibilities of earthly existence, we are going to be inspired by the forces and materials found in the entire universe.

Inspirative questions for the workshop:

What happens when we let go of the image of being human and transforming into gases, planets, galaxies?
What is the experience of being in a space where there is no gravity or the gravity is very strong?
How can we experience the rhythm of birth-existence-passing away on an interstellar scale?
What is the material, quality, size of our inner planetary center?
How do we connect to other planets? How can we create planetary groups, galaxies from planetary connections?

My suggestion is that if we learn about the functioning of the universe through the experience of movement, we can also learn from it about ourselves, about the materials and energies that work within the framework of our body.

The workshop, under my leadership, will be built gradually over the day. With the help of various technical exercises, games, improvisational offerings and contact improvisation, we move on in space travel, which is based on physical experience.

Who do I recommend the workshop to?
For those who has a bit of experience in contact improvisation, or some form of improvisational dance.

Location:
Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház, Workshop Foundation, room 100.

Price:
The all-day workshop is HUF 20,000 HUF.
I offer 50% tickets for two people, those who want to come but couldn’t pay the full price.
Maximum number of participants: 15 people.

What to bring?
Water bottle, comfortable clothes that cover your knees and shoulders (its comfortable for contact 🙂
extra T-shirt if you sweat.
There is a changing room and a shower on site, and a shop and lunch facilities nearby.

The program of the day:
10: 30-10: 45: arrival
10: 45-11: 00: individual tuning in the room
11-14: 00: workshop
14: 00-15: 30: lunch break and rest time
15: 30-19: 30: workshop

Apply:
In a Facebook message: to Lévai Viola, or violaworks, or by email to levai.viola@gmail.com. If we don’t know each other yet, write a few sentences about yourself, your age and your contact or dancing past.
Also, if you have any questions, feel free to write me!

I look forward to seeing you,
Viola

THE CREATIVE BODY – 30 alkalmas improvizációs alkotóműhely

THE CREATIVE BODY – 30 alkalmas improvizációs alkotóműhely

THE CREATIVE BODY – 30 alkalmas improvizációs alkotóműhely

***This course is english friendly! See the description bellow!***

Szeptember közepétől alkotóműhely indul a táncban, improvizációban és alkotásban elmélyülni vágyók számára. A műhely zárt csoport formájában valósul meg és az utolsó alkalommal egy performansszal zárul, mely nyitott, bárki számára megtekinthető.
Műhelyünk kulcsszavai a kutatás, a kísérletezés, az alkotás, a performitás és a közösségi együttműködés lesznek.

Kutatás:
Kutatásainkban azt vizsgáljuk, hogy mi mindenre képes a testünk. A testünk adott, mindenkié kicsit más, és ettől különleges. Rajtunk múlik, hogyan használjuk ki a benne rejlő lehetőségeket. (Újra) tanulunk kúszni-mászni, húzódzkodni, ugrani, gurulni, hemperegni, cselezni, lapulni, siklani, megtartani, elengedni, mindezt ezerféleképpen variálni. Feltérképezzük, hogy milyen módokon tudunk önmagunkhoz, az egyedi belső világunkhoz kapcsolódni és ebből a belső világból milyen színes mozgáslehetőségeket tudunk kibontani. Kutatjuk, hogy hogyan tudunk egyedül, a környezetünkkel együttműködve és egymással együttműködve táncolni.

Kísérletezés:
A kísérletezés módszerével kutatunk. Kísérletezünk, azaz azzal dolgozunk, hogy nincs rossz vagy jó megoldás. Inkább azt vizsgáljuk, hogy mi működik, és mi az, ami kevésbé. Minden mozdulatunk egy lehetséges opció, egy választási lehetőség, forrás az alkotáshoz.

Alkotás:
Kutatásainkat, kísérletezéseinket alkotássá formáljuk. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi tudja alkotássá rendezni a táncainkat. Komponálni, építkezni, kreatívan gondolkodni tanulunk.
Performitás:
Mitől válik a tánc performansszá, előadássá? Hogyan tudjuk alkotásainkat előadni? A táncot, hogyan tudjuk átadni, megnyitni a nézők felé?

Közösségi együttműködés:
A műhely óráit vezetem, kísérletezésre és alkotásra kínálok fel különböző játékokat és gyakorlatokat, azonban kiemelkedő szerepet kap csoportunkban a megosztás, és az egymásra reflektálás. Ezek során megoszthatod a véleményed, a gondolataid, az érzéseid, a kialakult nézőpontod, reflektálhatsz az alkotásokra, a csoport dinamikájára és a csoportban betöltött szerepedre. Az én felajánlásaim, a résztvevők egyéniségei és a csoport kapcsolatainak minősége adja a műhely alapját, melynek te is aktív fomálója lehetsz.
Ezeket használjuk:
Szomatikus mozgás, testmanipulációk, kontakt improvizáció, együttműködés játékok, különböző improvizációs szabályok mentén mozgásminőség kutatások, előadói gyakorlatok

Részvétel:
A részvételt olyanoknak ajánlom, akiknek valamiféle jártassága már van a mozgásban, vagy táncban és szeretnének elmélyülni az improvizáció és alkotás lehetőségeiben.
A műhely első 3 alkalma (azaz a szeptemberi órák) nyitott alkalmak, melyeken elköteleződés nélkül részt vehetsz, megismerheted a módszereimet és a csoportot. A kurzus októbertől válik zárt csoporttá.
Ha szeretnél résztvenni a műhelymunkán, írj egy facebook üzenetet, vagy egy emailt a levai.viola@gmail.com-ra előzetes mozgásos tapasztalataidról és életkorodról.
A csoport maximum létszáma: 10 fő
Jelentkezési határidő: szeptember 5. vasárnap

Ár:
A teljes kurzus 80.000 forint, mely tartalmazza a 30×120 perc műhelymunkát+az 1 előadást. Részletfizetésre is lehetőség van, ebben személyesen megegyezhetünk.
A szeptemberi alkalmakon való részvétel ára: 4.000 ft/alkalom (ha elköteleződsz, ez az ár levonódik a kurzus díjából).
Ha szeretnél résztvenni a kurzuson, de nincs elegendő pénzed rá, írj nekem és keresünk megoldást 🙂

COVID:
Ha a covid közbeszól, keresünk megoldást a kurzus folytatására.

Szeretettel várlak a műhelyre,
Lévai Viola

 

***english***

From the middle of September, a creative workshop will start for those who want to immerse themselves in dance, improvisation and creation. The workshop takes the form of a closed group and closes for the last time with a performance that is open for anyone to view.
The keywords of our workshop will be research, experimentation, creation, performance and community collaboration.

Research:
In our research, we explore what our bodies are capable for. Our body is given, everybody is a little different, and that makes us special. It is up to us, how we take advantage of its potential. We going to (re)learn to crawl and climb, pull, jump, roll, trick, lurk, glide, hold, let go and varying theese all in a thousand ways. We map out the ways in which we can connect to ourselves, our unique inner world, and the colorful opportunities we can unleash from this inner world. We research how we can dance alone, in collaboration with our environment, and in collaboration with each other.

Experimentation:
We going to use the method of experimentation. We experiment, witch means, we work with the fact that there is no bad or good solution. Rather, we look at what works and what is less. Every move of ours is a possible option, a choice, a source for creation.

Creation:
We shape our research and experiments into creations. We are looking for the answer to the question of what can organize our dances into creation? We learn to compose, to build, to think creatively.

Perform:
What makes the dance into performance? How can we perform our works? How can we pass on the dance, open it to the audience?

Community cooperation:
I lead the classes, I offer different games and exercises for experimentation and creation, but sharing and reflecting on each others work will be prominent in our group. There will be opportunities to share your opinions, thoughts, feelings, your point of view, reflect on the creations, the dynamics of the group and your role in the group. My offerings, the personalities of the participants and the quality of the group relationships form the basis of the workshop, of which you can also be an active formulator.
What we use:
Somatic move, body manipulations, contact improvisation, collaboration games, movement quality research along different improvisation rules, dance performance exercises

Participation:
I recommend participation to those who already have some kind of proficiency in movement or dancing and want to immerse themselves in the possibilities of improvisation and creation.
The first 3 sessions of the workshop (the September classes) are open sessions where you can participate without getting involved, getting to know my methods and the group. The course will become a closed group from October.
If you would like to participate in the workshop, write a facebook message or an email to levai.viola@gmail.com about your prior movement experience and age.
Maximum group size: 10 people
Application deadline: Sunday, September 5th

Price:
The total course is 80,000 HUF, which includes the 30×120 minute workshop + the 1 performance. It is also possible to pay in installments, we will agree on this in personally.
Price for participation in the September events: 4,000 HUF / occasion (if you commit, this price will be deducted from the course fee).
If you want to take part in the course, but you don’t have enough money for it, write to me and we will look for a solution 🙂

COVID:
If covid intervenes, we will look for a solution to continue the course.

I look forward to seeing you in the workshop,
Viola

DEEPEN IN CONTACT IMPROVISATION – 1 éves kontakt improvizáció műhely

DEEPEN IN CONTACT IMPROVISATION – 1 éves kontakt improvizáció műhely

***This course is english friendly! See the description bellow!***

Ezen a 37 alkalmas műhelyen, amely októbertől júniusig tart, a vezetésem alatt együtt-egy csoportként mélyülhetünk el a kontakt improvizáció világában. Kutathatunk, kísérletezhetünk, fejlődhetünk. A műhelymunkát a kontakt improvizáció alapjaitól építem fel, megteremtve ezzel egy közös tudás bázist, melyre aztán extrémebb improvizációs játékokat és technikai elemeket építünk az év során.
A műhely kulcsfogalmai: testbe kerülés, közös tér formálás, elmélyülés az érintésben, játék és extrémitás, közösségi együttműködés.

Testbe kerülés
Hogyan tudunk jelen lenni a testünkben? Hogyan tudjuk érzékelni a testünket, minden porcikánkat, gondolatainkat érzéseinket? Hol van a központunk, milyen hosszú a gerincünk, mire képes a testünk? Milyen mozgáslehetőségeket tudunk kibontatni a saját magunkkal kialakított kapcsolatból? Hogyan tudunk minderre reflektíven tekinteni, tanulni mindabból, amik vagyunk és amilyen lehetőségeket rejtünk?

Közös tér formálás
Test-tudat egységünk egy nagyobb egység része: része a minket körülölelő térnek és a körülöttünk lévő emberekének. Milyen módokon tudunk a mozgáson keresztül kapcsolatba kerülni a térrel, a talajjal és gravitációval és a körülöttünk lévő emberekkel? Hogyan befolyásoljuk egymást és milyen táncok születhetnek a kapcsolódásainkból?

Elmélyülés az érintésben
Tanulunk tiszta szándékkal érinteni, határozottan, de a másik reakciójára figyelmesen. Megismerkedünk érintés fajtákkal, mélységekkel, a vezetés és követés lehetőségevel, a súlyadás és súlyfogadás technikájával. Miközben táncolunk, egy párbeszédet hozzunk létre partnerünkkel, melyben mindketten egyenrangú felekként az érintésen keresztül kommunikálunk a tánc kibontása érdekében.

Játék és extrémitás
Miután felépítettük a kontakt improvizáció alapjait, extrémebb játékokba és kísérletekbe foghatunk a tudásunkkal. Mit tudunk játszani a testünkkel, a talajjal-mint társsal, a párunkkal, egy trióval, vagy akár az egész csoporttal? Hogyan tudjuk feltölteni a táncot kihívásokkal, kísérletezéssel, közös szabályok mentén formált játékokkal, lendülettel és energiával?
Érintett témáink: lendület-partnering, emelések-reptetések, tolás-húzás-cselezés, zuhanás-esés

Közösségi együttműködés
A műhely foglalkozásait vezetem, kísérletezésre kínálok fel különböző játékokat és gyakorlatokat, azonban kiemelkedő szerepet kap csoportunkban a megosztás, és az egymásra reflektálás. Ezek során megoszthatod a véleményed, a gondolataid, az érzéseid, a kialakult nézőpontod, reflektálhatsz a táncaidra, a csoport dinamikájára és a csoportban betöltött szerepedre. Az én felajánlásaim, a résztvevők egyéniségei és a csoport kapcsolatainak minősége adja a műhely alapját, melynek te is aktív fomálója lehetsz.
A kurzusra néhány alalommal vendégtanárok meghívását tervezem. Egy-egy témát az ő látásmódjukkal, módszereikkel teszünk még színesebbé. Részletek a tanárokról hamarosan…

Árak és elköteleződés:
A műhely októberi alkalmai nyitottak, ami után eldöntheted, hogy el szeretnél-e köteleződni. A csoport ez után válik zárt csoporttá. Az elköteleződés három turnusban lehetséges:
1. december 31-ig
2. március 31-ig
3. június 31-ig

Egy turnus ára: 40 000 Ft, 2 turnus 70 000 Ft, az egész kurzus 100 000 Ft.
A bevezető nyitott órák ára: 4500 forint, mely levonódik a kurzus árából, amennyiben az elköteleződés mellett döntenél. Részletfizetésre is lehetőség van, ebben személyesen megegyezhetünk. Az egyes turnusok után (tehát januárban és áprilisban) újra megnyílik a lehetőség, hogy egy-két ember csatlakozzon majd a csapatunkhoz.

Ha szeretnél résztvenni a műhelyen, írj egy facebook üzenetet, vagy egy emailt a levai.viola@gmail.com-ra. A kurzushoz előképzettség nem szükséges, azonban ha nem ismernénk egymást, kérlek írj egy pár soros bemutatkozást magadról!

Amennyiben Gregory-Embodying Contact Improvisation és Viola-Deepen in contact improvisation kurzusán is részt szeretnél venni, úgy kapsz 10 000 forint kedvezményt (5000 forintot kurzusonként).

COVID:
Ha a covid helyzet közbeszól, keresünk megoldást a kurzus folytatására.
Szeretettel várlak a kurzuson!
Viola

 

***English***
On these 37 occasion workshops, which run from October to June, we can deepen into the world of contact improvisation, together as a group, under my leadership. We can research, experiment, develop together. I build the workshop from the basics of contact improvisation, so we create a common knowledge base, on wat we then build more extreme improvisational games and technical elements during the year.
Key concepts of the togetherness: presence in the body, forming a common space, deepening in touching, games and extremities, community cooperation

Presence in the body
How can we be present in our body? How can we perceive our body, all our cartilage, our thoughts, our feelings? Where is our center, how long is our spine, what is our body capable of? What movements can we extract from the relationship with ourselves? How can we look at it all reflectively, learn from all that we are and what opportunities we hide?

Forming a common space
Our body-mind unity is part of a larger unit: it is part of the space around us and also the people around us. Throw movements, how can we connect to the space, ground and gravity, and the people around us? How do we influence each other and what dances can be born from our connections?

Deepening into touch
We learn to touch with pure intent, firmly, but attentively to the other’s reaction. We will look inside the unlimited possibilities of touching, the possibility of driving and following, the technique of giving weight and revieving weight. As we dance, we create a dialogue with our partner in which we both communicate as equal parties.

Games and extremities
Once we have built the basics of contact improvisation, we can start to play more extreme games with our knowledge. We will research, that what can we play with our body, with the ground-as a partner, or with other bodies. How can we fill the dance with challenges, experimentation and games?
We will touch the topics of momentum-partnering, lifting-flying, pushing-pulling-tricking, falling-landing.

Community cooperation
I lead the workshop, I offer different games and exercises for experimentation, but sharing and reflecting to each other will be very important in our work. There will be direct space to share opinions, thoughts, feelings, point of views. My offerings, the individualities of the participants, and the quality of the group relationships will form the basis of the workshop, of which you can also be an active formulator.

I plan to invite guest teachers to the course a few times. We make the topics even more colorful with their vision and methods. Details about teachers coming soon …

The course is led by: Viola Lévai
About me: I graduated at the Budapest Contemporary Dance Academy with a BA and then an MA. The most beloved concepts of my career are connection, research, creativity, and creation. In this spirit I began to work, intertwining with different branches of art. After a while, my works unfolded from the theatrical framework and I found inspiration for creation and collaboration on the streets, in nature and in communities. In addition to my performative work, I hold improvisation sessions and contact improvisation classes on a weekly basis. You can find more infos about my works at: https://www.facebook.com/violaworksbudapest

Prices and commitment:
The October events of the workshop are open, after which you can decide if you want to commit. The group then becomes a closed group. Commitment is possible in three shifts:
1. Until 31 December
2. Until 31 March
3. Until 31 June

Price of one shift: 40,000 HUF, 2 shifts: 70,000 HUF, the whole course 100,000 HUF.
The price of the introductory open classes is 4,500 HUF, which will be deducted from the price of the course if you decide to commit. It is also possible to pay in installments, we can agree on this in person. After each turn (so in January and April), there will be opportunity for one or two people to join into the group.
If you would like to participate in the workshop, write a facebook message or an email to levai.viola@gmail.com. No pre-qualification is required for the course, however, if we do not know each other yet, please write a few sentence about yourself.

If you also want to take Gregory’s -Embodying Contact Improvisation and Viola’s -Deepen in contact improvisation courses, you will receive a 10,000 HUF discount (5,000 HUF per course).

COVID:
If the covid situation intervenes, we will look for a solution to continue the course.
I look forward to seeing!
Viola