PARTNERING

PARTNERING

A partnerig erőnlétet, bátorságot és együttműködést fejleszt. Dinamikus, kihívásokkal teli mozgásforma. A technika elsajátításához lendülettel, tolással és húzással dolgozunk és ezek egymásra hatásából keletkező erőket használjuk futásra, gurulásra, ugrásra, vetődésre, repülésre. Konkrét páros gyakorlatokon keresztül tanuljuk a fizikai erők intelligens használatát. Az én partnering tudásom Mészáros Mátétól, Horváth Nórától és Petrovics Sándortól ered, akiktől a Budapest Kortárstánc Főiskolán tanultam.

Az ilyen tematikájú workshopokon koncentráció, koordináció és erőnlét fejlesztő gyakorlatokat használunk bemelegítésre. Ezt követve elsajátítjuk az adott téma technikai hátterét: megtanulunk energiát nyerni a talajból, a lábainkat és karjainkat funkcionálisan használni, a központunkat erőnk központjává tenni. Tanulunk egyénileg és párban futni, ugrani, gurulni, csúszni, vetődni, repülni. Végül az adott alkalommal tanult mozgásokból alkotunk, vagy azokkal szabadon kísérletezve improvizálunk.

Partnering témakörben tíz alkalmas workshopokat tartok, ahol a technikai alapok elsajátítására és az alapokkal való kísérletezésre van lehetőség.

aKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Jelenleg nincs ilyen aktuális esemény.