DEEPEN IN CONTACT IMPROVISATION – 1 éves kontakt improvizáció műhely

DEEPEN IN CONTACT IMPROVISATION – 1 éves kontakt improvizáció műhely

***This course is english friendly! See the description bellow!***

Ezen a 37 alkalmas műhelyen, amely októbertől júniusig tart, a vezetésem alatt együtt-egy csoportként mélyülhetünk el a kontakt improvizáció világában. Kutathatunk, kísérletezhetünk, fejlődhetünk. A műhelymunkát a kontakt improvizáció alapjaitól építem fel, megteremtve ezzel egy közös tudás bázist, melyre aztán extrémebb improvizációs játékokat és technikai elemeket építünk az év során.
A műhely kulcsfogalmai: testbe kerülés, közös tér formálás, elmélyülés az érintésben, játék és extrémitás, közösségi együttműködés.

Testbe kerülés
Hogyan tudunk jelen lenni a testünkben? Hogyan tudjuk érzékelni a testünket, minden porcikánkat, gondolatainkat érzéseinket? Hol van a központunk, milyen hosszú a gerincünk, mire képes a testünk? Milyen mozgáslehetőségeket tudunk kibontatni a saját magunkkal kialakított kapcsolatból? Hogyan tudunk minderre reflektíven tekinteni, tanulni mindabból, amik vagyunk és amilyen lehetőségeket rejtünk?

Közös tér formálás
Test-tudat egységünk egy nagyobb egység része: része a minket körülölelő térnek és a körülöttünk lévő emberekének. Milyen módokon tudunk a mozgáson keresztül kapcsolatba kerülni a térrel, a talajjal és gravitációval és a körülöttünk lévő emberekkel? Hogyan befolyásoljuk egymást és milyen táncok születhetnek a kapcsolódásainkból?

Elmélyülés az érintésben
Tanulunk tiszta szándékkal érinteni, határozottan, de a másik reakciójára figyelmesen. Megismerkedünk érintés fajtákkal, mélységekkel, a vezetés és követés lehetőségevel, a súlyadás és súlyfogadás technikájával. Miközben táncolunk, egy párbeszédet hozzunk létre partnerünkkel, melyben mindketten egyenrangú felekként az érintésen keresztül kommunikálunk a tánc kibontása érdekében.

Játék és extrémitás
Miután felépítettük a kontakt improvizáció alapjait, extrémebb játékokba és kísérletekbe foghatunk a tudásunkkal. Mit tudunk játszani a testünkkel, a talajjal-mint társsal, a párunkkal, egy trióval, vagy akár az egész csoporttal? Hogyan tudjuk feltölteni a táncot kihívásokkal, kísérletezéssel, közös szabályok mentén formált játékokkal, lendülettel és energiával?
Érintett témáink: lendület-partnering, emelések-reptetések, tolás-húzás-cselezés, zuhanás-esés

Közösségi együttműködés
A műhely foglalkozásait vezetem, kísérletezésre kínálok fel különböző játékokat és gyakorlatokat, azonban kiemelkedő szerepet kap csoportunkban a megosztás, és az egymásra reflektálás. Ezek során megoszthatod a véleményed, a gondolataid, az érzéseid, a kialakult nézőpontod, reflektálhatsz a táncaidra, a csoport dinamikájára és a csoportban betöltött szerepedre. Az én felajánlásaim, a résztvevők egyéniségei és a csoport kapcsolatainak minősége adja a műhely alapját, melynek te is aktív fomálója lehetsz.
A kurzusra néhány alalommal vendégtanárok meghívását tervezem. Egy-egy témát az ő látásmódjukkal, módszereikkel teszünk még színesebbé. Részletek a tanárokról hamarosan…

Árak és elköteleződés:
A műhely októberi alkalmai nyitottak, ami után eldöntheted, hogy el szeretnél-e köteleződni. A csoport ez után válik zárt csoporttá. Az elköteleződés három turnusban lehetséges:
1. december 31-ig
2. március 31-ig
3. június 31-ig

Egy turnus ára: 40 000 Ft, 2 turnus 70 000 Ft, az egész kurzus 100 000 Ft.
A bevezető nyitott órák ára: 4500 forint, mely levonódik a kurzus árából, amennyiben az elköteleződés mellett döntenél. Részletfizetésre is lehetőség van, ebben személyesen megegyezhetünk. Az egyes turnusok után (tehát januárban és áprilisban) újra megnyílik a lehetőség, hogy egy-két ember csatlakozzon majd a csapatunkhoz.

Ha szeretnél résztvenni a műhelyen, írj egy facebook üzenetet, vagy egy emailt a levai.viola@gmail.com-ra. A kurzushoz előképzettség nem szükséges, azonban ha nem ismernénk egymást, kérlek írj egy pár soros bemutatkozást magadról!

Amennyiben Gregory-Embodying Contact Improvisation és Viola-Deepen in contact improvisation kurzusán is részt szeretnél venni, úgy kapsz 10 000 forint kedvezményt (5000 forintot kurzusonként).

COVID:
Ha a covid helyzet közbeszól, keresünk megoldást a kurzus folytatására.
Szeretettel várlak a kurzuson!
Viola

 

***English***
On these 37 occasion workshops, which run from October to June, we can deepen into the world of contact improvisation, together as a group, under my leadership. We can research, experiment, develop together. I build the workshop from the basics of contact improvisation, so we create a common knowledge base, on wat we then build more extreme improvisational games and technical elements during the year.
Key concepts of the togetherness: presence in the body, forming a common space, deepening in touching, games and extremities, community cooperation

Presence in the body
How can we be present in our body? How can we perceive our body, all our cartilage, our thoughts, our feelings? Where is our center, how long is our spine, what is our body capable of? What movements can we extract from the relationship with ourselves? How can we look at it all reflectively, learn from all that we are and what opportunities we hide?

Forming a common space
Our body-mind unity is part of a larger unit: it is part of the space around us and also the people around us. Throw movements, how can we connect to the space, ground and gravity, and the people around us? How do we influence each other and what dances can be born from our connections?

Deepening into touch
We learn to touch with pure intent, firmly, but attentively to the other’s reaction. We will look inside the unlimited possibilities of touching, the possibility of driving and following, the technique of giving weight and revieving weight. As we dance, we create a dialogue with our partner in which we both communicate as equal parties.

Games and extremities
Once we have built the basics of contact improvisation, we can start to play more extreme games with our knowledge. We will research, that what can we play with our body, with the ground-as a partner, or with other bodies. How can we fill the dance with challenges, experimentation and games?
We will touch the topics of momentum-partnering, lifting-flying, pushing-pulling-tricking, falling-landing.

Community cooperation
I lead the workshop, I offer different games and exercises for experimentation, but sharing and reflecting to each other will be very important in our work. There will be direct space to share opinions, thoughts, feelings, point of views. My offerings, the individualities of the participants, and the quality of the group relationships will form the basis of the workshop, of which you can also be an active formulator.

I plan to invite guest teachers to the course a few times. We make the topics even more colorful with their vision and methods. Details about teachers coming soon …

The course is led by: Viola Lévai
About me: I graduated at the Budapest Contemporary Dance Academy with a BA and then an MA. The most beloved concepts of my career are connection, research, creativity, and creation. In this spirit I began to work, intertwining with different branches of art. After a while, my works unfolded from the theatrical framework and I found inspiration for creation and collaboration on the streets, in nature and in communities. In addition to my performative work, I hold improvisation sessions and contact improvisation classes on a weekly basis. You can find more infos about my works at: https://www.facebook.com/violaworksbudapest

Prices and commitment:
The October events of the workshop are open, after which you can decide if you want to commit. The group then becomes a closed group. Commitment is possible in three shifts:
1. Until 31 December
2. Until 31 March
3. Until 31 June

Price of one shift: 40,000 HUF, 2 shifts: 70,000 HUF, the whole course 100,000 HUF.
The price of the introductory open classes is 4,500 HUF, which will be deducted from the price of the course if you decide to commit. It is also possible to pay in installments, we can agree on this in person. After each turn (so in January and April), there will be opportunity for one or two people to join into the group.
If you would like to participate in the workshop, write a facebook message or an email to levai.viola@gmail.com. No pre-qualification is required for the course, however, if we do not know each other yet, please write a few sentence about yourself.

If you also want to take Gregory’s -Embodying Contact Improvisation and Viola’s -Deepen in contact improvisation courses, you will receive a 10,000 HUF discount (5,000 HUF per course).

COVID:
If the covid situation intervenes, we will look for a solution to continue the course.
I look forward to seeing!
Viola

Információk

  Zenta utca 5, Budapest, Hungary
}  október 28, 2021 - június 30, 2022
  csütörtök, 05:30 du. - 08:00 du.
n  kontakt imrovizáció, workshop
  levai.viola@gmail.com
    HUF100000

Kapcsolat

   Lévai Viola
  levai.viola@gmail.com

Helyszín