THE CREATIVE BODY – 30 alkalmas improvizációs alkotóműhely

THE CREATIVE BODY – 30 alkalmas improvizációs alkotóműhely

THE CREATIVE BODY – 30 alkalmas improvizációs alkotóműhely

***This course is english friendly! See the description bellow!***

Szeptember közepétől alkotóműhely indul a táncban, improvizációban és alkotásban elmélyülni vágyók számára. A műhely zárt csoport formájában valósul meg és az utolsó alkalommal egy performansszal zárul, mely nyitott, bárki számára megtekinthető.
Műhelyünk kulcsszavai a kutatás, a kísérletezés, az alkotás, a performitás és a közösségi együttműködés lesznek.

Kutatás:
Kutatásainkban azt vizsgáljuk, hogy mi mindenre képes a testünk. A testünk adott, mindenkié kicsit más, és ettől különleges. Rajtunk múlik, hogyan használjuk ki a benne rejlő lehetőségeket. (Újra) tanulunk kúszni-mászni, húzódzkodni, ugrani, gurulni, hemperegni, cselezni, lapulni, siklani, megtartani, elengedni, mindezt ezerféleképpen variálni. Feltérképezzük, hogy milyen módokon tudunk önmagunkhoz, az egyedi belső világunkhoz kapcsolódni és ebből a belső világból milyen színes mozgáslehetőségeket tudunk kibontani. Kutatjuk, hogy hogyan tudunk egyedül, a környezetünkkel együttműködve és egymással együttműködve táncolni.

Kísérletezés:
A kísérletezés módszerével kutatunk. Kísérletezünk, azaz azzal dolgozunk, hogy nincs rossz vagy jó megoldás. Inkább azt vizsgáljuk, hogy mi működik, és mi az, ami kevésbé. Minden mozdulatunk egy lehetséges opció, egy választási lehetőség, forrás az alkotáshoz.

Alkotás:
Kutatásainkat, kísérletezéseinket alkotássá formáljuk. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi tudja alkotássá rendezni a táncainkat. Komponálni, építkezni, kreatívan gondolkodni tanulunk.
Performitás:
Mitől válik a tánc performansszá, előadássá? Hogyan tudjuk alkotásainkat előadni? A táncot, hogyan tudjuk átadni, megnyitni a nézők felé?

Közösségi együttműködés:
A műhely óráit vezetem, kísérletezésre és alkotásra kínálok fel különböző játékokat és gyakorlatokat, azonban kiemelkedő szerepet kap csoportunkban a megosztás, és az egymásra reflektálás. Ezek során megoszthatod a véleményed, a gondolataid, az érzéseid, a kialakult nézőpontod, reflektálhatsz az alkotásokra, a csoport dinamikájára és a csoportban betöltött szerepedre. Az én felajánlásaim, a résztvevők egyéniségei és a csoport kapcsolatainak minősége adja a műhely alapját, melynek te is aktív fomálója lehetsz.
Ezeket használjuk:
Szomatikus mozgás, testmanipulációk, kontakt improvizáció, együttműködés játékok, különböző improvizációs szabályok mentén mozgásminőség kutatások, előadói gyakorlatok

Részvétel:
A részvételt olyanoknak ajánlom, akiknek valamiféle jártassága már van a mozgásban, vagy táncban és szeretnének elmélyülni az improvizáció és alkotás lehetőségeiben.
A műhely első 3 alkalma (azaz a szeptemberi órák) nyitott alkalmak, melyeken elköteleződés nélkül részt vehetsz, megismerheted a módszereimet és a csoportot. A kurzus októbertől válik zárt csoporttá.
Ha szeretnél résztvenni a műhelymunkán, írj egy facebook üzenetet, vagy egy emailt a levai.viola@gmail.com-ra előzetes mozgásos tapasztalataidról és életkorodról.
A csoport maximum létszáma: 10 fő
Jelentkezési határidő: szeptember 5. vasárnap

Ár:
A teljes kurzus 80.000 forint, mely tartalmazza a 30×120 perc műhelymunkát+az 1 előadást. Részletfizetésre is lehetőség van, ebben személyesen megegyezhetünk.
A szeptemberi alkalmakon való részvétel ára: 4.000 ft/alkalom (ha elköteleződsz, ez az ár levonódik a kurzus díjából).
Ha szeretnél résztvenni a kurzuson, de nincs elegendő pénzed rá, írj nekem és keresünk megoldást 🙂

COVID:
Ha a covid közbeszól, keresünk megoldást a kurzus folytatására.

Szeretettel várlak a műhelyre,
Lévai Viola

 

***english***

From the middle of September, a creative workshop will start for those who want to immerse themselves in dance, improvisation and creation. The workshop takes the form of a closed group and closes for the last time with a performance that is open for anyone to view.
The keywords of our workshop will be research, experimentation, creation, performance and community collaboration.

Research:
In our research, we explore what our bodies are capable for. Our body is given, everybody is a little different, and that makes us special. It is up to us, how we take advantage of its potential. We going to (re)learn to crawl and climb, pull, jump, roll, trick, lurk, glide, hold, let go and varying theese all in a thousand ways. We map out the ways in which we can connect to ourselves, our unique inner world, and the colorful opportunities we can unleash from this inner world. We research how we can dance alone, in collaboration with our environment, and in collaboration with each other.

Experimentation:
We going to use the method of experimentation. We experiment, witch means, we work with the fact that there is no bad or good solution. Rather, we look at what works and what is less. Every move of ours is a possible option, a choice, a source for creation.

Creation:
We shape our research and experiments into creations. We are looking for the answer to the question of what can organize our dances into creation? We learn to compose, to build, to think creatively.

Perform:
What makes the dance into performance? How can we perform our works? How can we pass on the dance, open it to the audience?

Community cooperation:
I lead the classes, I offer different games and exercises for experimentation and creation, but sharing and reflecting on each others work will be prominent in our group. There will be opportunities to share your opinions, thoughts, feelings, your point of view, reflect on the creations, the dynamics of the group and your role in the group. My offerings, the personalities of the participants and the quality of the group relationships form the basis of the workshop, of which you can also be an active formulator.
What we use:
Somatic move, body manipulations, contact improvisation, collaboration games, movement quality research along different improvisation rules, dance performance exercises

Participation:
I recommend participation to those who already have some kind of proficiency in movement or dancing and want to immerse themselves in the possibilities of improvisation and creation.
The first 3 sessions of the workshop (the September classes) are open sessions where you can participate without getting involved, getting to know my methods and the group. The course will become a closed group from October.
If you would like to participate in the workshop, write a facebook message or an email to levai.viola@gmail.com about your prior movement experience and age.
Maximum group size: 10 people
Application deadline: Sunday, September 5th

Price:
The total course is 80,000 HUF, which includes the 30×120 minute workshop + the 1 performance. It is also possible to pay in installments, we will agree on this in personally.
Price for participation in the September events: 4,000 HUF / occasion (if you commit, this price will be deducted from the course fee).
If you want to take part in the course, but you don’t have enough money for it, write to me and we will look for a solution 🙂

COVID:
If covid intervenes, we will look for a solution to continue the course.

I look forward to seeing you in the workshop,
Viola

Információk

  Zenta utca 5, Budapest, Hungary
}  október 27, 2021 - április 27, 2022
  szerda, 06:00 du. - 08:00 du.
n  improvizáció, workshop
  levai.viola@gmail.com
    HUF80000

Kapcsolat

   Lévai Viola
  levai.viola@gmail.com

Helyszín